Product Description

Wat is Evista? Evista voorkomt en behandelt botontkalking bij vrouwen in de menopauze. De werkzame stof raloxifeen behoort tot de groep Selectieve Estrogeen Receptor Modulators (SERM). Dit medicijn bootst bepaalde werkingen van oestrogeenhormonen na,